/ Karin Flyckt

Karin Flyckt

4 procent av de som smittades dog av covid-19

4 procent av de som smittades dog av covid-19

Socialstyrelsen presenterade idag chockerande statistik över dödstalet bland personer med LSS-insatser. Av de 3500 personer som smittats av covid-19 har…

Nya siffror om covid-19 inom personlig assistans, men ännu ingen överblick

Nya siffror om covid-19 inom personlig assistans, men ännu ingen överblick

Många personliga assistenter är djupt oroliga för att deras assistansberättigade inte skulle överleva om de smittas av covid-19. Än så länge har dock smittspridningen inom personlig assistans varit mycket mindre än inom äldreomsorg och hemtjänst. Humana uppger att färre än tio personer har smittats, av de 1900 personer som företaget anordnar assistans för.

LSS-handläggare missar ofta att lyssna på barnen

LSS-handläggare missar ofta att lyssna på barnen

Bristande kunskap om funktionsnedsättningar och avsaknad av hjälpmedel för kommunikation leder till att barns bästa ofta inte tillvaratas vid LSS-insatser. Det visar en undersökning gjord av Socialstyrelsen.

Flickor förlorare när kommunerna beslutar om personlig assistans

Flickor förlorare när kommunerna beslutar om personlig assistans

Regeringen har lyft fram jämlikhet mellan könen som ett viktigt mål när det gäller personlig assistans. Nu kommer Socialstyrelsen med nya siffror som visar på rakt motsatt utveckling. – Det är anmärkningsvärt att skillnaderna inte bara kvarstår utan även har ökat något inom vissa insatser, säger Karin Flyckt, Socialstyrelsen.

Barn och familjer drabbas hårdast av begränsad assistans

Barn och familjer drabbas hårdast av begränsad assistans

Barn drabbas hårdast av de nya, hårdare bedömningar av rätten till assistans som Försäkringskassan gör efter domarna i Högsta förvaltningsdomstolen. Det framgår av en rapport som Socialstyrelsen idag överlämnade till regeringen.