Nya siffror om covid-19 inom personlig assistans, men ännu ingen överblick

Nya siffror om covid-19 inom personlig assistans, men ännu ingen överblick

Många personliga assistenter är djupt oroliga för att deras assistansberättigade inte skulle överleva om de smittas av covid-19. Än så länge har dock smittspridningen inom personlig assistans varit mycket mindre än inom äldreomsorg och hemtjänst. Humana uppger att färre än tio personer har smittats, av de 1900 personer som företaget anordnar assistans för.

LSS-handläggare missar ofta att lyssna på barnen

LSS-handläggare missar ofta att lyssna på barnen

Bristande kunskap om funktionsnedsättningar och avsaknad av hjälpmedel för kommunikation leder till att barns bästa ofta inte tillvaratas vid LSS-insatser. Det visar en undersökning gjord av Socialstyrelsen.