/ kommunikationshjälpmedel AKK

kommunikationshjälpmedel AKK

Pratkartan gör det enklare på vårdcentralen

Pratkartan gör det enklare på vårdcentralen

Alla ska kunna kommunicera enkelt och självständigt. Det är syftet med projektet Pratkartan som startats i Örebro och som nu används på fem vårdcentraler.