/ korttidsvistelse

korttidsvistelse

LSS-skolan lektion 4: Avlösarservice och korttids
Nyheter

LSS-skolan lektion 4: Avlösarservice och korttids

Här fortsätter LSS-skolan, med lektion 4 om avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Det handlar om tre mycket viktiga insatser, inte minst för att familjer, där ett barn har funktionsnedsättning, inte ska bli isolerad och för att föräldrarna ska orka. Insatserna är också viktiga för barnets frigörelse och framtida självständighet.

Nyheter

Regeringen granskar hur kommunerna sköter LSS

Regeringen vill granska hur kommunerna sköter LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
– Det är viktigt att de insatser som beviljas enligt LSS ges på ett rättssäkert och likvärdigt sätt, säger Maria Larsson, barn- och äldreminister.

Nyheter

Korttids – en viktig pusselbit

Korttidsvistelse kan vara en viktig pusselbit i att slippa bli utbränd som förälder. I assistansens tidsålder vill många föräldrar att deras barn ska vara en del i familjelivet – till varje pris. Men att som förälder få möjlighet till vila och att återta hemmets privata sfär gör att man samlar kraft och orkar lite till.

”Nu har vi luft i systemet”
Nyheter

”Nu har vi luft i systemet”

Att kunna planera sin dag i förväg och veta att den blir som man har tänkt, eller att bara göra det som faller en in när man vaknar. Samtidigt som man vet att ens barn har det bra.
Det upplever familjen Rosengren när Hugo är på korttids varannan lördag.
Och återhämtningen de får gör att de orkar – lite till.