SBU om dyslexi: Viktigt att barn utreds och får hjälpmedel

SBU om dyslexi: Viktigt att barn utreds och får hjälpmedel

SBU förtydligar nu att myndigheten INTE vill stoppa vare sig diagnostiska tester eller hjälpmedel för elever som har dyslexi.
– I väntan på bättre kunskap om metoderna är det viktigt att barn med misstänkt dyslexi utreds med de tester som finns och att de får tillgång till verktyg som de behöver för att klara sin skolgång, skriver Susanna Axelsson och Karin Stenström, SBU.

Tvillingar får ersättning för felplacering i särskola

Det var fel att placera tvillingarna Rasmus och Robin Sjöholm i särskola, det har domstolarna slagit fast för två år sedan. Nu är det också klart att de får ersättning av Vellinge och Trelleborgs kommuner.

”SBU:s dyslexirapport sätter krokben för eleverna”

”SBU:s dyslexirapport sätter krokben för eleverna”

En forskningsrapport från statliga SBU hotar stödet till elever som har dyslexi. Dyslexiförbundet FMLS har fått oroande rapporter från föräldrar om att skolor stoppar stöd och hjälpmedel för att det ”saknas vetenskaplig grund”.

”Mobilen är ett omistligt hjälpmedel i skolan”

”Mobilen är ett omistligt hjälpmedel i skolan”

Mobilen är ett omistligt hjälpmedel för många elever. Därför vore det oövertänkt att införa förbud mot mobiltelefoner i skolan.
Dyslexiförbundet FMLS underkänner förslaget från utredaren Metta Fjelkner, ett förslag som utbildningsminister Jan Björklund uttalat sig positivt om.

SBU efterlyser mer forskning om åtgärder vid dyslexi

SBU efterlyser mer forskning om åtgärder vid dyslexi

I Sverige används mer än 50 olika tester för att diagnosticera dyslexi hos barn och unga. Men inget av dem är vetenskapligt utvärderade. Det visar den nya rapporten Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) nu släppt.

Dysleximässa kräver besked om stoppade hjälpmedel

Dysleximässa kräver besked om stoppade hjälpmedel

Hur är det att leva med dyslexi? Och hur gör man för att klara skola, jobb och vardagsliv? Svar ges på den årliga Dysleximässan. Där krävs även besked från Skolverket om varför man stoppat hjälpmedel vid nationella prov.

Digitalpennan blir ett allt smartare hjälpmedel

Digitalpennan blir ett allt smartare hjälpmedel

Kalle Wannberg startade egentligen sitt företag XnX Data för att syssla med programmering, men kom snart i kontakt med smarta scannings- och inläsningshjälpmedel, bland annat digitalpennor. Fler och fler personer med dyslexi visade intresse för produkterna och i år ställer man för första gången ut på Dysleximässan i Sollentuna.

Hård kritik mot brister i skolstödet

Kommunernas stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter har granskats i en ny undersökning. Bristerna är stora både när det gäller tidig upptäckt, utredningstid och tillgång till hjälpmedel. – För elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har skolan blivit som ett lotteri, heter det i en debattartikel.

Heta debatter väntas på Dysleximässan

Heta debatter väntas på Dysleximässan

Het debatt väntas om anpassning av nationella prov och skolornas bristfälliga hantering av inlästa läromedel när Dysleximässan anordnas i Sollentuna i oktober. Men det blir också stort fokus på lärarfortbildning och digitala läromedel.