Home / läs- och skrivsvårigheter - Page 2

läs- och skrivsvårigheter

Nyheter

Tvillingar får ersättning för felplacering i särskola

Det var fel att placera tvillingarna Rasmus och Robin Sjöholm i särskola, det har domstolarna slagit fast för två år sedan. Nu är det också klart att de får ersättning av Vellinge och Trelleborgs kommuner.

Nyheter

”SBU:s dyslexirapport sätter krokben för eleverna”

En forskningsrapport från statliga SBU hotar stödet till elever som har dyslexi. Dyslexiförbundet FMLS har fått oroande rapporter från föräldrar om att skolor stoppar stöd och hjälpmedel för att det ”saknas vetenskaplig grund”.

Nyheter

Debatt om skolstöd och diskriminering väntas på Dyslexidagarna

Vad kommer diskrimineringslagen att betyda för elever som har funktionsnedsättning?
Vad händer efter SBU:s stora granskning av dyslexitester?
På Dyslexidagarna i Malmö i oktober kommer dessa två frågor äntligen upp till stor debatt.

Nyheter

”Mobilen är ett omistligt hjälpmedel i skolan”

Mobilen är ett omistligt hjälpmedel för många elever. Därför vore det oövertänkt att införa förbud mot mobiltelefoner i skolan.
Dyslexiförbundet FMLS underkänner förslaget från utredaren Metta Fjelkner, ett förslag som utbildningsminister Jan Björklund uttalat sig positivt om.

Nyheter

SBU efterlyser mer forskning om åtgärder vid dyslexi

I Sverige används mer än 50 olika tester för att diagnosticera dyslexi hos barn och unga. Men inget av dem är vetenskapligt utvärderade. Det visar den nya rapporten Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) nu släppt.

Nyheter

Dysleximässa kräver besked om stoppade hjälpmedel

Hur är det att leva med dyslexi? Och hur gör man för att klara skola, jobb och vardagsliv? Svar ges på den årliga Dysleximässan. Där krävs även besked från Skolverket om varför man stoppat hjälpmedel vid nationella prov.

Nyheter

Digitalpennan blir ett allt smartare hjälpmedel

Kalle Wannberg startade egentligen sitt företag XnX Data för att syssla med programmering, men kom snart i kontakt med smarta scannings- och inläsningshjälpmedel, bland annat digitalpennor. Fler och fler personer med dyslexi visade intresse för produkterna och i år ställer man för första gången ut på Dysleximässan i Sollentuna.

Nyheter

Hård kritik mot brister i skolstödet

Kommunernas stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter har granskats i en ny undersökning. Bristerna är stora både när det gäller tidig upptäckt, utredningstid och tillgång till hjälpmedel. – För elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har skolan blivit som ett lotteri, heter det i en debattartikel.

Nyheter

Heta debatter väntas på Dysleximässan

Het debatt väntas om anpassning av nationella prov och skolornas bristfälliga hantering av inlästa läromedel när Dysleximässan anordnas i Sollentuna i oktober. Men det blir också stort fokus på lärarfortbildning och digitala läromedel.

Nyheter

Så ska dyslexiutredningar bli bättre

Nu ska det bli enklare att bedöma om en elev har läs- och skrivsvårigheter. SPSM har tagit fram ett stödmaterial som ska hjälpa pedagogerna att utreda på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt.