läxhjälp

Skolverket prutar kraftigt på bidragen till läxhjälp

De statliga pengarna till läxhjälp räcker inte. När Skolverket fördelade höstens läxhjälpsbidrag tvingades skolor och läxhjälpsföreningar till kraftiga prutningar.Nu måste…

2014-11-19

Rutavdrag för läxhjälp oroar Skolverket

I Skolverkets senaste undersökningar kan man se vilka elever som fått läxhjälp och inte. De som gynnas av rutavdraget för…

2013-08-27

Allt fler köper privat läxhjälp

Hon hade det tufft i skolan och fick så småningom diagnosen d­yslexi. Idag är Karolina Vestin 27-årig operativ chef för…

2012-12-10