Lekplats för alla är inte alls dyrare, bara bättre

Lekplats för alla är inte alls dyrare, bara bättre

Alla barn måste få leka och röra på sig. Och självklart ska alla lekplatser vara tillgängliga. Men så är ofta inte fallet. Nu hoppas företaget Cado ändra på detta. På Leva & Fungera visar man upp en lekställning som funkar även för de som har rörelsehinder.

GUIDE: Att leka är livsviktigt!

GUIDE: Att leka är livsviktigt!

Många barn med funktionsnedsättning behöver stöd för att kunna leka. Hur kan vi främja barnets möjligheter till lek och varför är leken så viktig för hälsan? Vi frågade arbetsterapeuten Pia Winnberg-Lindqvist som med­verkar i en ny högaktuell bok om arbetsterapi för barn och ungdomar.

Här lär sig doktorn av barnen

Här lär sig doktorn av barnen

När Safa Jama och hennes familj deltar i Ågrenskas familjevecka är ST-läkaren Andreas Sparud på plats för att lära sig mer om hennes och de andra familjernas liv utanför sjukhuset.

Stora brister i tillgänglighet på skolgårdar

Stora brister i tillgänglighet på skolgårdar

Tillgängliga skolgårdar är långt ifrån en vanlig syn. Endast 16 procent av landets kommuner uppger att skolgårdarna i kommunen är tillgänglighetsanpassade, i Humanas tillgänglighetsbarometer.

Lekfulla uppfinningar på mässan

Lekfulla uppfinningar på mässan

Några av de bästa hjälpmedlen kommer till av ett eget behov. Företagen GG smile och Timagine är två exempel på hur egna behov hos uppfinnarna blev till nya produkter på marknaden – på Leva & Fungera nästa vecka finns de på plats.

Domstol gav Ikea rätt att neka flicka leka i bollhavet

Domstol gav Ikea rätt att neka flicka leka i bollhavet

Mamman och den femåriga dottern förlorade mot Ikea i tingsrätten.
Tvisten gällde anklagelser om att dottern diskriminerats av Ikea i Malmö sedan hon nekats att leka i bollhavet på grund av funktionsnedsättning.

Barn fick inte följa med på badutflykterna

Två barn med funktionsnedsättningar fick inte följa med på badutflykten med fritids. Och det hände gång på gång under den gångna sommaren. Nu har Vingåkers kommun anmälts till Diskrimineringsombudsmannen.

Bottenbetyg för bad- och lekplatser

Bottenbetyg för bad- och lekplatser

Många kommuner saknar helt badplatser som är tillgängliga för personer med rullstol. Över hälften av dem saknar även en plan för att göra lekplatser tillgängliga. Det framgår av 2011 års tillgänglighetsbarometer från Humana.

Lekplatsen för alla

Lekplatsen för alla

Här är lekplatsen där alla barn kan klättra och gunga – på sitt sätt. Barnens åsikter behövs i kampen för att göra alla lekplatser tillgängliga.