Facket måste ta ansvar för en inkluderande arbetsmarknad

Facket måste ta ansvar för en inkluderande arbetsmarknad

KRÖNIKA. Jag träffade en förälder för ett tag sedan som undrade hur hans son någonsin skulle få arbete. Hans son hade en intellektuell funktionsnedsättning men en stor arbetsförmåga. ”Men det finns ju inga enkla jobb längre, så han kommer aldrig kunna försörja sig själv”, konstaterade pappan.

Braindrain in i utanförskap

Braindrain in i utanförskap

KRÖNIKA AV LI JANSSON. En amerikansk forskare räknade en gång ut att en funktionsnedsättning i USA varar i snitt fyra år. Nedsatt rörelseförmåga, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och allergier är exempel på diagnoser som visar att begreppet funktionsnedsättning är brett. En del funktionsnedsättningar är medfödda, andra förvärvas senare i livet.

De rödgröna får inte drabbas av samma handlingsförlamning

De rödgröna får inte drabbas av samma handlingsförlamning

KRÖNIKA | VALANALYS. Får valutgången någon betydelse för hur politiken för personer med funktionsnedsättningar utvecklas? Om vi ser historiskt är det dessvärre få maktskiften som haft någon större påverkan på politikområdets utveckling.

Bättre kvalitet med företagande i daglig verksamhet

Bättre kvalitet med företagande i daglig verksamhet

Insatserna för personer med funktionsnedsättning har ett helt eget språk, ofta helt obegripligt för utomstående. Begreppet ”Daglig verksamhet” låter så intetsägande att få ställer följdfrågor. Verkligheten är dock betydligt mer spännande än så.

En skandal i det tysta

En skandal i det tysta

Det är möjligt att statistikframställning är ett mycket nördigt ämne. Men faktum är att den officiella statistiken är ett viktigt beslutsunderlag. Att personer med funktionsnedsättningar osynliggörs i statistiken är därför en skandal i det tysta.