Home / LSS-boende

LSS-boende

LSS-boende, gruppbostad och boende med särskild service. Boende är en av de insatser som ingår i LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Läs mer i LSS-skolan lektion 5 eller i någon av dessa artiklar.

Nyheter

Krisen inom LSS-boenden ska debatteras i riksdagen

Liberalerna begär nu en debatt i riksdagen om missförhållandena på LSS-boenden. – Ingen som bor på ett LSS-boende ska behöva riskera hot, våld eller kränkningar, skriver Liberalerna i ett uttalande. ”Den senaste tiden har ett antal allvarliga fall av missriktad…

Nyheter

FUB: Låt inte brottsdömda arbeta på LSS-boenden

Riksförbundet FUB kräver idag att brottsdömda stoppas från jobb inom LSS-boenden. – Det måste vara självklart att vuxna personer som bor på LSS-bostäder har samma grad av skydd som barn i familjehem och LSS-bostäder för barn, skriver Harald Strand i…

Nyheter

Kräver skadestånd till drabbade inom LSS-boenden

– Ansvariga kommuner, verksamhetsledare och personal måste nu ställas till svars för de lagbrott som begåtts. Varje enskild individ som drabbats måste få personlig upprättelse och rättmätigt skadestånd. Det säger säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. Hon beskriver de…

Nyheter

Två år efter löftet – problemen har förvärrats

Redan för två år sedan uppmärksammades våld, kränkningar och andra missförhållanden på LSS-boenden. FUB:s ordförande Harald Strand fick då – i en direktsänd debatt i SVT – ett löfte från SKR, Sveriges kommuner och regioner, om satsningar på grundutbildning för…

Nyheter

Kräver skarpa sanktioner vid övergrepp på LSS-boenden

Funktionsrättsrörelsen kräver nya, hårdare åtgärder mot LSS-boenden där det förekommer missförhållanden som våld, tvång och begränsningar. Funktionsrätt Sverige och dess medlemsförbund menar att avslöjandena i Uppdrag granskning bara är toppen på isberget. Övergrepp på 4 av 10 På 40 procent…

Fakta

Vad är LSS-boende?

Vad innebär boende enligt LSS? I lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, ingår bestämmelser om boende för personer med funktionsnedsättningar. En av LSS-insatserna är bostad med särskild service för vuxna. Sådant boende kan vara utformat som gruppbostad…

Nyheter

Sämre stöd och växande ensamhet

Livet har blivit klart sämre för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF, under pandemin. Det visar en enkät utförd av Riksförbundet FUB. Stödet är så bristfälligt att endast var 20:e person fick hjälp av personal att svara på enkäten. – Det…

Guide

Så har covid-19 slagit inom LSS-boende och assistans

LSS-boenden och personlig assistans har drabbats hårdare av covid-19 än befolkningen i stort. Men samtidigt klarat sig betydligt bättre än äldreomsorgen. – Att smittspridningen har varit relativt begränsad inom LSS jämfört med äldreomsorgen var delvis förväntat, men ändå en positiv…

Nyheter

Ny rapport avslöjar ”häpnadsväckande” informationsbrister om covid-19

En lika häpnadsväckande som oroväckande brist på information, samt en nonchalans inför vad lagen säger om till exempel besöksförbud på en gruppbostad. Så beskriver Riksförbundet FUB resultatet av en högaktuell enkätundersökning  om covid-19 på LSS-bostäder. ”Enkätsvaren visar att många kommuner…

Nyheter

Inlåst och isolerad i flera år – nu ryter JO till

En av de boende på LSS-boendet Skogsbo i Gnosjö har varit inlåst större delen av dygnet under flera år. ”Det står klart att han rent faktiskt varit frihetsberövad. Utan att gå in i en bedömning av om inlåsningen utgjort ett olaga frihetsberövande, kan jag konstatera att LSS inte ger något utrymme för en sådan åtgärd”, säger JO Thomas Norling.