Inlåst och isolerad i flera år – nu ryter JO till

Inlåst och isolerad i flera år – nu ryter JO till

En av de boende på LSS-boendet Skogsbo i Gnosjö har varit inlåst större delen av dygnet under flera år. ”Det står klart att han rent faktiskt varit frihetsberövad. Utan att gå in i en bedömning av om inlåsningen utgjort ett olaga frihetsberövande, kan jag konstatera att LSS inte ger något utrymme för en sådan åtgärd”, säger JO Thomas Norling.

Hur allvarlig är coronakrisen inom LSS-omsorgen?

Hur allvarlig är coronakrisen inom LSS-omsorgen?

Vi har inga signaler om att smittspridningen ser allvarlig ut inom LSS-boenden. Men vi har heller ingen nationell bild av läget, det är något vi behöver titta närmare på. Så kan man sammanfatta Socialstyrelsens syn på coronakrisen inom funktionshinderomsorgen.

Hallengren: Stoppa merkostnaderna för enskilda i LSS-boende

Hallengren: Stoppa merkostnaderna för enskilda i LSS-boende

Regeringen vill förhindra att enskilda drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning. – Det är en viktig och grundläggande princip, säger socialminister Lena Hallengren som tillsätter en utredning för att se över reglerna för LSS-boende.