Home / LSS-bostäder

LSS-bostäder

Nyheter

Ny rapport avslöjar ”häpnadsväckande” informationsbrister om covid-19

En lika häpnadsväckande som oroväckande brist på information, samt en nonchalans inför vad lagen säger om till exempel besöksförbud på en gruppbostad. Så beskriver Riksförbundet FUB resultatet av en högaktuell enkätundersökning  om covid-19 på LSS-bostäder. ”Enkätsvaren visar att många kommuner…

Nyheter

Så vill FUB stoppa spridning av coronaviruset till LSS-bostäder

Kommunerna får inte låta personal gå mellan äldreomsorg, hemtjänst och LSS-bostäder. Uppmaningen kommer från Riksförbundet FUB. I en skrivelse varnar FUB för att det skulle leda till ökad smittspridning. ”Under de senaste veckorna har Folkhälsomyndigheten dagligen uppmärksammat den höga andelen…

Nyheter

IVO stoppar låsta dörrar på gruppboende

Inga kamrater får besöka de boende på en gruppbostad på vardagar. Och den gemensamma lokalen är låst efter klockan 22.
Nu kräver IVO omedelbar ändring så att de boende kan leva som andra.

Nyheter

Gruppbostäder brister i jämlika levnadsvillkor

En tredjedel av Sveriges gruppbostäder är samlokaliserade med andra verksamheter, som till exempel boende för äldre och verksamhet med inriktning mot demenssjukdom. Det gynnar inte jämlika levnadsvillkor, menar IVO, Inspektionen för vård och omsorg, i en ny rapport.

Nyheter

När kommer vallöftet om bättre vård för de allra mest utsatta?

DEBATTARTIKEL. Absolut – det behövs vårdcentraler som är specialiserade! Dock kanske inte i första hand för äldre, som Socialdemokraterna i Stockholms landsting föreslår.
Den grupp som verkligen behöver bättre vård är personer inom LSS som bor på särskilda boenden. När kommer braskande vallöften för denna grupp?

Nyheter

Bottenbetyg för kommunerna för tredje året i rad

Kommunerna visar inga tecken på att förbättra uppföljningen av beslut som gäller LSS-boende och daglig verksamhet.
Endast 12 procent av kommunerna följer upp samtliga beslut om bostad med särskild service inom ett år. Motsvarande siffra för daglig verksamhet är 14 procent.

Nyheter

Jobbgaranti och höjda bostadsbidrag kan bli valfrågor

Moderaterna och socialdemokraterna hade inga konkreta förslag när funktionshinderspolitik debatterades. De mindre partierna var mer framåt.
Folkpartiet satsar på en jobbgaranti för personer med funktionsnedsättningar. Och vänsterpartiet vill höja bostadstillägget för boende i gruppbostad.

Nyheter

Ny handbok om LSS-stöd till barn och unga

Socialstyrelsen släpper en uppdaterad handbok om LSS-stöd till barn och unga med funktionsnedsättning.
Det handlar bland annat om att LSS-handläggare ska ge stöd på ett sätt som hjälper föräldrar att orka med sitt föräldraskap.

Nyheter

Många brister kvar på boenden för barn

Det finns fortfarande många brister på HVB-hem och LSS-boenden för barn. Klagomålshanteringen behöver bli bättre, liksom kompetensen.
Mer än var femte föreståndare på LSS-boenden för barn saknar tillräcklig utbildning. Och kommunala boenden är sämre är privata.
Det rapporterar IVO, Inspektionen för vård och omsorg.