Home / LSS princip om självbestämmande

LSS princip om självbestämmande

Debatt

Därför är självbestämmandet i LSS så jobbigt – och så viktigt

Denna text är ett utdrag ur Bengt Westerbergs nya bok ”Westerbergeffekten” på förlaget Fri tanke.   Personer med funktionsnedsättning är inte indelade efter myndighetsgränser eller lagparagrafer – de är helheter. Därför måste myndigheterna samverka för att ge ett så optimalt…

LSS-skolan

LSS-skolan 13: Självbestämmande

Hur kan de vackra orden om självbestämmande och eget inflytande i det som rör ditt liv förverkligas i praktiken? Hur ska jag kunna utöva min rätt till självbestämmande när jag är beroende av andra för att vardagen ska fungera? Hur…

LSS-skolan

LSS-skolan 11: Grundläggande principer

Vilka är de grundläggande principerna i Sverige när det gäller levnadsvillkoren för personer med svåra funktionsnedsättningar? Här är några viktiga. Allas lika värde från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som antogs 1948. I artikel 1 står det: Alla…