LSS-skolan 2019

LSS-skolan 1: Från omsorgslag 1949 till LSS 1993

Vad är LSS? I lektion 1 av LSS-skolan beskriver Harald Strand bakgrunden till LSS, lagen om stöd och service till…

2020-05-30

LSS-skolan 2.1: Råd och stöd

Lektion 2.1 av LSS-skolan tar upp insatsen rådgivning och stöd. Det handlar om stöd av en övergripande natur. Till exempel…

2020-05-29

LSS-skolan 2.2: Personlig assistans

Lektion 2.2 av LSS-skolan tar upp insatsen personlig assistans. När reformen infördes fick människor med omfattande funktionsnedsättning möjlighet att själva…

2020-05-29

LSS-skolan 3: Ledsagare och kontaktperson

Insatserna Ledsagarservice och Kontakt­person är förhållandevis små, både i antal personer och i kostnader. Antalet personer som har ledsagare genom…

2020-05-23

LSS-skolan 4: Avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn

Tre insatser i LSS är extra viktiga för att föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska orka och för att familjerna…

2020-05-21

LSS-skolan 5: Boende med särskild service

Långa väntetider, höga hyror och allt mer institutionsliknande. Det är tre aktuella frågor inom boende med särskild service. Till det,…

2020-05-20

LSS-skolan 6: Daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska ge stimulans, personlig utveckling och meningsfullt innehåll. Det är den LSS-insats som berör allra flest personer och…

2020-05-19

LSS-skolan 7: Individuell plan

Rätten till individuell plan glöms ofta bort, trots att det är med denna plan som brukaren själv kan styra. Bara…

2020-05-18

LSS-skolan 8: Kommunens särskilda ansvar

Kommunerna har ett stort ansvar för alla sina invånare. Det åligger kommunen att ansvara för service och omvårdnad för personer…

2020-05-17

LSS-skolan 9: Avgifter

Levnadsstandarden för personer med funktionsnedsättning påverkas drastiskt av de avgifter som tas ut. Uppdatering: Nu finns en ny version av…

2020-05-16