LSS-skolan 2021

Ska LSS anpassas till samhället, eller till de som behöver insatserna?

LSS-skolan 2021 är nu publicerad i sin helhet här på HejaOlika. Tiden är inne att dra slutsatser. Behöver LSS ändras…

2021-05-14

LSS-skolan 2021: 18. Samverkan inom LSS

LSS innehåller en bestämmelse som är både ovanlig och värdefull. Lagen ger intresseorganisationer rätten att samverka med kommunen. Hur funkar…

2021-04-26

LSS-skolan 2021: 17. Funktionsrätts-konventionen och LSS

Jag gör en jämförelse mellan FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och LSS i denna lektion. FN-konventionen om rättigheter…

2021-04-26

LSS-skolan 2021: 16. Delaktighet

Delaktighet beskrivs i LSS som möjligheten att utifrån egna önskemål och behov vara delaktig i samhället, med allt vad det…

2021-04-26

LSS-skolan 2021: 15. Kontinuitet inom LSS

En grundbult i LSS är principen om kontinuitet, för att den enskilde ska känna trygghet i stödet. Men både kommuner…

2021-04-25

LSS-skolan 2021: 14. Självbestämmande enligt LSS

Hur ska jag kunna utöva min rätt till självbestämmande, när jag är beroende av andra för att vardagen ska fungera?…

2021-04-25

LSS-skolan 2021: 13. Vad säger LSS om jämlikhet?

LSS ska utjämna skillnaderna i levnadsvillkor mellan personer med och utan stora funktionsnedsättningar. Hur har det gått, efter 28 år…

2021-04-20

LSS-skolan 2021: 12. Grundläggande principer

Goda levnadvillkor och ”att leva som andra” är grundläggande för LSS. Varför är dessa principer så viktiga? Vilka andra grundläggande…

2021-04-20

LSS-skolan 2021: 11. Tillstånd, kontroll och överklagande

Vilka regler gäller för tillstånd och kontroll av LSS-verksamheter? Och hur är gången när man överklagar ett beslut? Denna lektion…

2021-04-18

LSS-skolan 2021: 10. Avgifter i LSS

Lektion 10 av LSS-skolan 2021 lyfter fram hur vardagen för personer med LSS-insatser påverkas av olika avgifter. Lever vi upp…

2021-04-17