LSS-skolan 2021

LSS-skolan 2021: 8. Individuell plan enligt LSS

Rätten till individuell plan enligt LSS paragraf 10 glöms ofta bort, trots att det är med denna plan som brukaren…

2021-04-12

LSS-skolan 2021: 7. Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet ska ge stimulans, personlig utveckling och meningsfullt innehåll. Det är den LSS-insats som berör allra flest personer, och…

2021-04-11

LSS-skolan 2021: 6. Boende enligt LSS

Långa väntetider, höga hyror och allt mer institutionsliknade. Det är tre aktuella problem när det gäller boende med särskild service.…

2021-04-05

LSS-skolan 2021: 5. Insatser för barn

Tre insatser i LSS är extra viktiga för att föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska orka, och för att familjerna…

2021-03-27

LSS-skolan 2021: 4. Ledsagarservice och kontaktperson

Lektion 4 av LSS-skolan 2021 tar upp insatserna ledsagarservice och kontaktperson. Det är två insatser som ska möjliggöra för personerna…

2021-03-25

LSS-skolan 2021: 3. Personlig assistans

Lektion 3 av LSS-skolan tar upp insatsen personlig assistans. När reformen infördes fick människor med omfattande funktionsnedsättning möjlighet att, om…

2021-03-18

LSS-skolan 2021: 2. Rådgivning och stöd

Lektion 2 av LSS-skolan 2021 tar upp insatsen rådgivning och stöd. Det handlar om stöd av en övergripande natur. Till…

2021-03-17

LSS-skolan 2021: 1. Från omsorgslag till LSS

Hur växte den fram – lagen LSS som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet? Harald Strand…

2021-03-16

LSS-skolan 2021: Ska lagen om stöd och service göras om?

Idag är det många som, både lågmält och högljutt, kräver att LSS ska skrivas om från grunden. Men vet de…

2021-03-11

Denna webbplats använder cookies.

Läs mer