/ LSS-skolan 2021 - Page 2

LSS-skolan 2021

LSS-skolan 2021: 6. Boende enligt LSS
LSS-skolan

LSS-skolan 2021: 6. Boende enligt LSS

Långa väntetider, höga hyror och allt mer institutionsliknade. Det är tre aktuella problem när det gäller boende med särskild service….

LSS-skolan 2021: 3. Personlig assistans
LSS-skolan

LSS-skolan 2021: 3. Personlig assistans

Lektion 3 av LSS-skolan tar upp insatsen personlig assistans. När reformen infördes fick människor med omfattande funktionsnedsättning möjlighet att, om…