LSS-skolan

Ska LSS anpassas till samhället, eller till de som behöver insatserna?

LSS-skolan 2021 är nu publicerad i sin helhet här på HejaOlika. Tiden är inne att dra slutsatser. Behöver LSS ändras…

2021-05-14

LSS-skolan 2021: 18. Samverkan inom LSS

LSS innehåller en bestämmelse som är både ovanlig och värdefull. Lagen ger intresseorganisationer rätten att samverka med kommunen. Hur funkar…

2021-04-26

LSS-skolan 2021: 12. Grundläggande principer

Goda levnadvillkor och ”att leva som andra” är grundläggande för LSS. Varför är dessa principer så viktiga? Vilka andra grundläggande…

2021-04-20

LSS-skolan 2021: 11. Tillstånd, kontroll och överklagande

Vilka regler gäller för tillstånd och kontroll av LSS-verksamheter? Och hur är gången när man överklagar ett beslut? Denna lektion…

2021-04-18

LSS-skolan 2021: 10. Avgifter i LSS

Lektion 10 av LSS-skolan 2021 lyfter fram hur vardagen för personer med LSS-insatser påverkas av olika avgifter. Lever vi upp…

2021-04-17

LSS-skolan 2021: 9. Kommunens särskilda ansvar för LSS

Kommunerna har ett stort ansvar för alla sina kommuninvånare. Det åligger bland annat kommunen att ansvara för service och omvårdnad…

2021-04-16

LSS-skolan 2021: 8. Individuell plan enligt LSS

Rätten till individuell plan enligt LSS paragraf 10 glöms ofta bort, trots att det är med denna plan som brukaren…

2021-04-12

LSS-skolan 2021: 7. Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet ska ge stimulans, personlig utveckling och meningsfullt innehåll. Det är den LSS-insats som berör allra flest personer, och…

2021-04-11

LSS-skolan 2021: 4. Ledsagarservice och kontaktperson

Lektion 4 av LSS-skolan 2021 tar upp insatserna ledsagarservice och kontaktperson. Det är två insatser som ska möjliggöra för personerna…

2021-03-25

LSS-skolan 2021: 1. Från omsorgslag till LSS

Hur växte den fram – lagen LSS som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet? Harald Strand…

2021-03-16