Home / LSS-skolans lektioner

LSS-skolans lektioner

LSS-skolan

LSS-skolan 13: Självbestämmande

Hur kan de vackra orden om självbestämmande och eget inflytande i det som rör ditt liv förverkligas i praktiken? Hur ska jag kunna utöva min rätt till självbestämmande när jag är beroende av andra för att vardagen ska fungera? Hur…

LSS-skolan

LSS-skolan 14: Kontinuitet

En grundbult i LSS är principen om kontinuitet, för att den enskilde ska känna trygghet i stödet. Men både kommuner och Försäkringskassan misshandlar principen genom att ständiga omprövningar, trots att behoven ofta inte har förändrats. Denna lektion handlar om LSS…

LSS-skolan

LSS-skolan 15: Delaktighet

Delaktighet beskrivs i LSS som möjligheten att utifrån egna önskemål och behov vara delaktig i samhället, med allt vad det innebär – från att rösta, vara aktiv i föreningar, gå på bio, få begriplig samhällsinformation till att slippa få sin…

LSS-skolan

LSS-skolan 11: Grundläggande principer

Vilka är de grundläggande principerna i Sverige när det gäller levnadsvillkoren för personer med svåra funktionsnedsättningar? Här är några viktiga. Allas lika värde från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som antogs 1948. I artikel 1 står det: Alla…

LSS-skolan

LSS-skolan 12: Jämlikhet

LSS ska utjämna skillnaderna i levnadsvillkor mellan personer med och utan stora funktionsnedsättningar. Hur har det gått? Mycket har hänt de senaste 25 åren med LSS, lagen om stöd och service. Mycket har förändrats till det bättre. Men har personer…

LSS-skolan

LSS-skolan 3: Ledsagare och kontaktperson

Insatserna Ledsagarservice och Kontakt­person är förhållandevis små, både i antal personer och i kostnader. Antalet personer som har ledsagare genom LSS är cirka 7500. Båda insatserna har minskat de senaste åren. Ledsagar­service har minskat med drygt 20 procent på 10…

LSS-skolan

LSS-skolan 2: Råd och stöd, personlig assistans

Lektion 2 av LSS-skolan tar upp dels insatsen råd och stöd, dels insatsen personlig assistans. Men först en överblick: LSS har tio speciella insatser som anges i 9 § för lag om stöd och service till vissa funktionshindrade: 1. rådgivning…

LSS-skolan

LSS-skolan 1: Från omsorgslag 1949 till LSS 1993

Vad är LSS? I lektion 1 av LSS-skolan beskriver Harald Strand bakgrunden till LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Han går också igenom principerna som ligger till grund för lagen. Efter andra världskriget hade Sverige en snabb…

LSS-skolan

LSS-skolan 18: Att göra om LSS

Idag är det många som kräver att LSS ska skrivas om från grunden. Men vet de vad de pratar om? Visst är det uppenbart att LSS inte fungerar som det var tänkt. Jag hävdar dock fortfarande att lagen är fantastisk,…

LSS-skolan

LSS-skolan 16: Funktionsrättskonventionen och LSS

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – eller Funktionsrättskonventionen – är ett utmärkt komplement till LSS. Konventionen omfattar dock betydligt fler personer, men är ofta mycket tydligare, som till exempel att kommunikation och språk är en del av tillgänglighet….