/ LSS-skolans lektioner

LSS-skolans lektioner

LSS-skolan 3: Ledsagare och kontaktperson
LSS-skolan

LSS-skolan 3: Ledsagare och kontaktperson

Insatserna Ledsagarservice och Kontakt­person är förhållandevis små, både i antal personer och i kostnader. Antalet personer som har ledsagare genom…

LSS-skolan 6: Daglig verksamhet
LSS-skolan

LSS-skolan 6: Daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska ge stimulans, personlig utveckling och meningsfullt innehåll. Det är den LSS-insats som berör allra flest personer och…

LSS-skolan 7: Individuell plan
LSS-skolan

LSS-skolan 7: Individuell plan

Rätten till individuell plan glöms ofta bort, trots att det är med denna plan som brukaren själv kan styra. Bara…

LSS-skolan 9: Avgifter
LSS-skolan

LSS-skolan 9: Avgifter

Levnadsstandarden för personer med funktionsnedsättning påverkas drastiskt av de avgifter som tas ut. Personer med omfattande funktionsnedsättningar lever ofta i…