/ LSS-skolans lektioner

LSS-skolans lektioner

LSS-skolan 2.1: Råd och stöd

LSS-skolan 2.1: Råd och stöd

Lektion 2.1 av LSS-skolan tar upp insatsen rådgivning och stöd. Det handlar om stöd av en övergripande natur. Till exempel…

LSS-skolan 2.2: Personlig assistans

LSS-skolan 2.2: Personlig assistans

Lektion 2.2 av LSS-skolan tar upp insatsen personlig assistans. När reformen infördes fick människor med omfattande funktionsnedsättning möjlighet att själva…

LSS-skolan 3: Ledsagare och kontaktperson

LSS-skolan 3: Ledsagare och kontaktperson

Insatserna Ledsagarservice och Kontakt­person är förhållandevis små, både i antal personer och i kostnader. Antalet personer som har ledsagare genom…

LSS-skolan 6: Daglig verksamhet

LSS-skolan 6: Daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska ge stimulans, personlig utveckling och meningsfullt innehåll. Det är den LSS-insats som berör allra flest personer och…

LSS-skolan 7: Individuell plan

LSS-skolan 7: Individuell plan

Rätten till individuell plan glöms ofta bort, trots att det är med denna plan som brukaren själv kan styra. Bara…

LSS-skolan 9: Avgifter

LSS-skolan 9: Avgifter

Levnadsstandarden för personer med funktionsnedsättning påverkas drastiskt av de avgifter som tas ut. Uppdatering: Nu finns en ny version av…