Home / LSS-utredningen

LSS-utredningen

Utredningen ” Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” (SOU 2018:88) hade två syften. Dels att insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna. Dels att statens kostnader för personlig assistans inte blir högre än de är i dag.
Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser
• Personlig service och boendestöd.
• Personligt stöd till barn.
• Förebyggande pedagogiskt stöd.
Utredningen föreslår bland annat också:
att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans
att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år
att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd
att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar
Utredningen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022.

Gunilla Malmborg presenterar LSS-utredningen den 10 januari 2019. Foto: Linnea Bengtsson.
Gunilla Malmborg presenterar LSS-utredningen den 10 januari 2019. Foto: Linnea Bengtsson.
Nyheter

”Förslag om ny LSS-insats hotar slita upp oss från våra hem”

Medlemmar i föreningen JAG protesterar idag mot LSS-utredningens förslag om en ny insats kallad ”förebyggande pedagogiskt stöd”. – Vi är många som kan vittna om inlåsning, tvång och till och med våld på institutionsboenden. Men trots det vill LSS-utredningen ta…

Guide

Vad innebär det för den enskilde om staten tar över all assistans?

Ska staten ta över hela ansvaret för personlig assistans? De närmaste veckorna måste remissinstanserna säga ja eller nej till LSS-utredningens förslag om statligt huvudmannaskap. Men hur funkar det idag, då stat och kommuner delar på ansvaret? Och vad skulle ett…

Nyheter

”Förstatligad assistans täckmantel för nya neddragningar”

Om 45 dagar måste funktionsrättsvärlden ha sagt sitt om LSS-utredningen. Samtidigt växer oron bland assistansberättigade. Förslaget om ”förebyggande pedagogiskt stöd” kan leda till att många med psykiska funktionsnedsättningar kan förlora rätten till assistans, varnar Riksföreningen JAG. LSS-utredningen lades fram i…

Nyheter

M, V och KD kräver att staten tar över all assistans

En blåröd allians av M, V och KD kräver idag att staten snarast tar över hela huvudmannaskapet för personlig assistans. – Det delade ansvaret mellan stat och kommun innebär att människor riskerar att få olika bedömningar beroende på var man…

Nyheter

Stopp för minuträkning ska drivas ”ända in i kaklet”

Liberalerna går på stark offensiv för att förbättra LSS, lagen om stöd och service. Bengt Eliasson, partiets talesperson i funktionshinderfrågor, presenterade idag ett nytt paket med stopp för minuträkning, höjd assistansersättning och en ny insats kallad ”vardagsstöd”. – Vi kommer…

Nyheter

Reaktion på remissen: LSS-utredningen är usel rakt igenom

Lägre assistansersättning för närstående riskerar att bli verklighet. Liksom att personer med psykiska funktionsnedsättningar kastas ut från personlig assistans. Det befarar Cecilia Blanck, verksamhetschef på Föreningen JAG, kan bli konsekvenser av att regeringen nu sänder ut den kritiserade LSS-utredningen på…

Nyheter

Omstridda LSS-utredningen dammas av och går nu ut på remiss

Det blåser upp till ny strid om LSS, lagen om stöd och service. Rgeringen har beslutat skicka ut den omstridda LSS-utredningen på remiss. Svar vill man ha senast 12 november. LSS-utredningen har redan hunnit samla en hel del damm. Det…

Nyheter

Alla dessa utredningar om LSS och assistans. Vad var och är syftet?

Varför alla dessa utredningar om LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade? Och varför har utredningarna steg för steg blivit allt smalare? Harald Strand har gått igenom alla utredningar ända sedan LSS föregångare, Omsorgslagen. Här är hans analys.

Guide

Frågan som aldrig skulle behöva ställas: Vågar du söka personlig assistans?

GUIDE OM ATT SÖKA PERSONLIG ASSISTANS. Allt fler drabbas av Försäkrings­kassans hårda linje mot assistansanvändare. Politikernas löften om att lättnader tycks än så länge inte ha påverkat situationen till det bättre. Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning,  specialist på personlig assistans, beskriver vad man behöver tänka på när man söker assistans första gången, och när man behöver fler timmar beviljade.