/ LSS-utredningen

LSS-utredningen

Utredningen ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” (SOU 2018:88) hade två syften. Dels att insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna. Dels att statens kostnader för personlig assistans inte blir högre än de är i dag.
Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser
• Personlig service och boendestöd.
• Personligt stöd till barn.
• Förebyggande pedagogiskt stöd.
Utredningen föreslår bland annat också:
att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans
att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år
att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd
att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar
Utredningen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022.

Gunilla Malmborg presenterar LSS-utredningen den 10 januari 2019. Foto: Linnea Bengtsson.