/ LSS-utredningen - Page 2

LSS-utredningen

Utredningen ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” (SOU 2018:88) hade två syften. Dels att insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna. Dels att statens kostnader för personlig assistans inte blir högre än de är i dag.
Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser
• Personlig service och boendestöd.
• Personligt stöd till barn.
• Förebyggande pedagogiskt stöd.
Utredningen föreslår bland annat också:
att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans
att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år
att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd
att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar
Utredningen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022.

Gunilla Malmborg presenterar LSS-utredningen den 10 januari 2019. Foto: Linnea Bengtsson.

Alla dessa utredningar om LSS och assistans. Vad var och är syftet?

Alla dessa utredningar om LSS och assistans. Vad var och är syftet?

Varför alla dessa utredningar om LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade? Och varför har utredningarna steg för steg blivit allt smalare? Harald Strand har gått igenom alla utredningar ända sedan LSS föregångare, Omsorgslagen. Här är hans analys.

Frågan som aldrig skulle behöva ställas: Vågar du söka personlig assistans?

Frågan som aldrig skulle behöva ställas: Vågar du söka personlig assistans?

GUIDE OM ATT SÖKA PERSONLIG ASSISTANS. Allt fler drabbas av Försäkrings­kassans hårda linje mot assistansanvändare. Politikernas löften om att lättnader tycks än så länge inte ha påverkat situationen till det bättre. Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning,  specialist på personlig assistans, beskriver vad man behöver tänka på när man söker assistans första gången, och när man behöver fler timmar beviljade.

Snart finns vi inte mer – nödrop från idéburna assistansanordnare

Snart finns vi inte mer – nödrop från idéburna assistansanordnare

DEBATTARTIKEL AV ANNA BARSK HOLMBOM. För två och ett halvt år sen blev ett antal assistansanordnare så upprörda över alla problem de upplevde i assistansreformen att de bestämde sig för att skriva en egen rapport och skicka till LSS-utredningen och till berörda politiker. När LSS-utredningens arbete var slutfört konstaterade de besvikna att de flesta av problemen som togs upp i rapporten inte åtgärdats. Nu kommer en ny rapport från samma grupp av företag, en rapport som har fått det dramatiska namnet ”Snart finns vi inte mer”.

Vad bör man veta för att våga söka personlig assistans idag?

Vad bör man veta för att våga söka personlig assistans idag?

Anna Barsk Holmbom ger svar på några av de hetaste frågorna just nu: Har det blivit ännu svårare att få assistans? Vad är viktigast att tänka på inför en ansökan? Vad kan vi vänta oss av regeringens löften om nya utredningar och propositioner?

På väg mot en ny LSS bakvägen?

På väg mot en ny LSS bakvägen?

BLOGGINLÄGG. Vi får absolut inte gå på de ”lockpriser” som Lena Hallengren ger oss när hon talar om LSS-utredningen. Följden kan, som alltid med lockpriser, bli dyr!