/ LSS-utredningen - Page 3

LSS-utredningen

Utredningen ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” (SOU 2018:88) hade två syften. Dels att insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna. Dels att statens kostnader för personlig assistans inte blir högre än de är i dag.
Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser
• Personlig service och boendestöd.
• Personligt stöd till barn.
• Förebyggande pedagogiskt stöd.
Utredningen föreslår bland annat också:
att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans
att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år
att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd
att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar
Utredningen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022.

Gunilla Malmborg presenterar LSS-utredningen den 10 januari 2019. Foto: Linnea Bengtsson.

Lena Hallengren, hur går det med löftena inom LSS?

Vad händer med LSS-utredningen? När lägger regeringen fram nya förslag inom LSS? Hur blir det med januariavtalets löften om ”avsmalnat föräldraansvar”? Föräldrakraft / HejaOlika har intervjuat socialminister Lena Hallengren för att få svar. Se intervjun, här i otextad version.

Boendestöd som ny insats i LSS – krav från kommuner

Boendestöd som ny insats i LSS – krav från kommuner

Dragkampen kring LSS-utredningen fortsätter. Många hoppas att hela utredningen kastas i papperskorgen. Regeringen har inte kunnat bestämma sig hur man ska gå vidare. Nu trycker kommunerna på regeringen för att få ut utredningen på remissrunda. – Kommunerna har också under lång tid kämpat för att få boendestöd som en insats i LSS, skriver SKL:s vd Vesna Jovic i en krönika.

Hon grusar förhoppningar om att snabbt ändra tolkningen av LSS

Hon grusar förhoppningar om att snabbt ändra tolkningen av LSS

Det är fortfarande osäkert om den omstridda LSS-utredningen kommer att gå på remiss.
Socialminister Lena Hallengren anser att den borde skickas på remiss, men sänder samtidigt signaler om att så kanske inte blir fallet.

Sverige har blivit kallare!

Sverige har blivit kallare!

Jag har nu läst den nya LSS-utredningen i sin helhet och kan känna den kyla som präglar den jämfört med de varma och humanistiska skrifter som vår nuvarande LSS bygger på.

Om förslaget Personligt stöd till barn

Om förslaget Personligt stöd till barn

Det är orealistiskt att 290 kommuner ska kunna utföra den nya insatsen Personligt stöd till barn, med bra kvalité och på ett likvärdigt sätt. Därav mitt nej till den nya insatsen.