LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Totalt 74 000 svenskar hade den 1 oktober 2018 sammanlagt 111 400 insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vanligaste LSS-insatserna är daglig verksamhet och boende för vuxna. Även kontaktperson är vanligt.

Antalet personer med LSS-insatser ökar, liksom antalet insatser. En del av ökningen beror på befolkningsökningen. För barn till och med 6 år gamla minskar dock LSS-insatserna i relation till folkökningen. En av de LSS-insatser som minskar är till exempel ledsagarservice som på tio år minskat med 22 procent.

Lägst andel LSS-beslut har Stockholms län där 61 personer per 10 000 invånare har LSS. Högst är andelen i Västerbottens län, där 93 personer av 10 000 har LSS-insatser. Källa: Socialstyrelsens lägesrapport 2020.

Vill du bli din egen expert på LSS? I så fall ska du läsa Harald Strands LSS-skolan. Den senaste, uppdaterade versionen av LSS-skolan finns här.

Här finner du artiklarna som ger svar på frågor som: Vad är LSS? Vilket stöd kan man få enligt LSS? Vem har rätt till LSS?

Raseri mot förslag om GPS-övervakning av assistans

Kränkande och absurt. Så lyder reaktionerna på Försäkringskassans planer på GPS-övervakning av personliga assistenter och assistansanvändare. Samtidigt har försäkringskassan önskemål…

2021-05-18

Ska LSS anpassas till samhället, eller till de som behöver insatserna?

LSS-skolan 2021 är nu publicerad i sin helhet här på HejaOlika. Tiden är inne att dra slutsatser. Behöver LSS ändras…

2021-05-14

Slopa kommunernas tidsbegränsade assistansbeslut

DEBATTARTIKEL. De flesta kommuner tidsbegränsar regelmässigt sina assistansbeslut, trots att den assistansberättigade alltid har en varaktig funktionsnedsättning. En varaktig funktionsnedsättning…

2021-05-11

LSS-skolan 2021: 12. Grundläggande principer

Goda levnadvillkor och ”att leva som andra” är grundläggande för LSS. Varför är dessa principer så viktiga? Vilka andra grundläggande…

2021-04-20

LSS-skolan 2021: 11. Tillstånd, kontroll och överklagande

Vilka regler gäller för tillstånd och kontroll av LSS-verksamheter? Och hur är gången när man överklagar ett beslut? Denna lektion…

2021-04-18

LSS-skolan 2021: 10. Avgifter i LSS

Lektion 10 av LSS-skolan 2021 lyfter fram hur vardagen för personer med LSS-insatser påverkas av olika avgifter. Lever vi upp…

2021-04-17

Nästa år kan MR-institutet stoppa försämringar inom LSS

Bengt Eliasson (L) anser att Sveriges nya institut för mänskliga rättigheter blir viktigt för att skydda rättigheter enligt både LSS…

2021-04-16

LSS-skolan 2021: 9. Kommunens särskilda ansvar för LSS

Kommunerna har ett stort ansvar för alla sina kommuninvånare. Det åligger bland annat kommunen att ansvara för service och omvårdnad…

2021-04-16

LSS-skolan 2021: 8. Individuell plan enligt LSS

Rätten till individuell plan enligt LSS paragraf 10 glöms ofta bort, trots att det är med denna plan som brukaren…

2021-04-12

LSS-skolan 2021: 7. Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet ska ge stimulans, personlig utveckling och meningsfullt innehåll. Det är den LSS-insats som berör allra flest personer, och…

2021-04-11