Home / LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) - Page 3

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Totalt 74 000 svenskar hade den 1 oktober 2018 sammanlagt 111 400 insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vanligaste LSS-insatserna är daglig verksamhet och boende för vuxna. Även kontaktperson är vanligt.

Antalet personer med LSS-insatser ökar, liksom antalet insatser. En del av ökningen beror på befolkningsökningen. För barn till och med 6 år gamla minskar dock LSS-insatserna i relation till folkökningen. En av de LSS-insatser som minskar är till exempel ledsagarservice som på tio år minskat med 22 procent.

Lägst andel LSS-beslut har Stockholms län där 61 personer per 10 000 invånare har LSS. Högst är andelen i Västerbottens län, där 93 personer av 10 000 har LSS-insatser. Källa: Socialstyrelsens lägesrapport 2020.

Vill du bli din egen expert på LSS? I så fall ska du läsa Harald Strands LSS-skolan. Den senaste, uppdaterade versionen av LSS-skolan finns här.

Här finner du artiklarna som ger svar på frågor som: Vad är LSS? Vilket stöd kan man få enligt LSS? Vem har rätt till LSS?

Guide

Så väljer du en assistansanordnare du kan lita på

Hur vet jag om anordnaren är seriös? Hur kan jag jämföra olika anordnare? Vilka krav bör jag ställa? Dessa och 15 andra frågor besvaras i denna guide. HejaOlika bad Sophie Karlsson tipsa om hur man på bästa sätt väljer utförare…

Nyheter

Hög tid nominera till 2020 års ”Bästa LSS-kommun”

För femte året i rad ska ”Bästa LSS-kommun” utses, samtidigt som pandemin utsätter landets LSS-verksamheter för extra stora påfrestningar. – Coronakrisen har dock haft så stor betydelse för personer i behov av LSS-stöd att vi tror att kommunernas arbeta med…

Fakta

Vad är LSS-boende?

Vad innebär boende enligt LSS? I lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, ingår bestämmelser om boende för personer med funktionsnedsättningar. En av LSS-insatserna är bostad med särskild service för vuxna. Sådant boende kan vara utformat som gruppbostad…

Nyheter

Stopp för minuträkning ska drivas ”ända in i kaklet”

Liberalerna går på stark offensiv för att förbättra LSS, lagen om stöd och service. Bengt Eliasson, partiets talesperson i funktionshinderfrågor, presenterade idag ett nytt paket med stopp för minuträkning, höjd assistansersättning och en ny insats kallad ”vardagsstöd”. – Vi kommer…

Fakta

LSS i korthet

LSS är en förkortning av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagens målsättning är att människor med stora funktionsnedsättningar ska ha jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Lagen har 10 olika insatser eller stöd, nämligen rådgivning…

Nyheter

Ny rapport avslöjar ”häpnadsväckande” informationsbrister om covid-19

En lika häpnadsväckande som oroväckande brist på information, samt en nonchalans inför vad lagen säger om till exempel besöksförbud på en gruppbostad. Så beskriver Riksförbundet FUB resultatet av en högaktuell enkätundersökning  om covid-19 på LSS-bostäder. ”Enkätsvaren visar att många kommuner…

Debatt

Bengt Eliasson: Ändra lagen så att LSS-rättigheter inte kan försämras

Förtydliga LSS-lagstiftningen snarast så att det uttryckligen står i lagen att uppnådda rättigheter inte får försämras och gynnande beslut ska gälla, skriver Bengt Eliasson, Liberalernas talesperson i funktionsfrågor och LSS. Syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,…

Nyheter

Omstridda LSS-utredningen dammas av och går nu ut på remiss

Det blåser upp till ny strid om LSS, lagen om stöd och service. Rgeringen har beslutat skicka ut den omstridda LSS-utredningen på remiss. Svar vill man ha senast 12 november. LSS-utredningen har redan hunnit samla en hel del damm. Det…

Nyheter

Inlåst och isolerad i flera år – nu ryter JO till

En av de boende på LSS-boendet Skogsbo i Gnosjö har varit inlåst större delen av dygnet under flera år. ”Det står klart att han rent faktiskt varit frihetsberövad. Utan att gå in i en bedömning av om inlåsningen utgjort ett olaga frihetsberövande, kan jag konstatera att LSS inte ger något utrymme för en sådan åtgärd”, säger JO Thomas Norling.