Home / LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) - Page 48

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Totalt 74 000 svenskar hade den 1 oktober 2018 sammanlagt 111 400 insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vanligaste LSS-insatserna är daglig verksamhet och boende för vuxna. Även kontaktperson är vanligt.

Antalet personer med LSS-insatser ökar, liksom antalet insatser. En del av ökningen beror på befolkningsökningen. För barn till och med 6 år gamla minskar dock LSS-insatserna i relation till folkökningen. En av de LSS-insatser som minskar är till exempel ledsagarservice som på tio år minskat med 22 procent.

Lägst andel LSS-beslut har Stockholms län där 61 personer per 10 000 invånare har LSS. Högst är andelen i Västerbottens län, där 93 personer av 10 000 har LSS-insatser. Källa: Socialstyrelsens lägesrapport 2020.

Vill du bli din egen expert på LSS? I så fall ska du läsa Harald Strands LSS-skolan. Den senaste, uppdaterade versionen av LSS-skolan finns här.

Här finner du artiklarna som ger svar på frågor som: Vad är LSS? Vilket stöd kan man få enligt LSS? Vem har rätt till LSS?

Nyheter

Allt fler får hjälp genom LSS

Antalet personer som har LSS-insatser från kommunen ökade med tre procent förra året till drygt 62 000. Ökningen är dock mindre bland barn och ungdomar än bland äldre.

Nyheter

12 procent kan vara fusk – assistans utreds igen

Regering tillsätter en ny utredning för att komma till rätta med felaktiga utbetalningar av assistansersättning.
– Det handlar inte om att förändra grundförutsättningarna för assistansreformen. Tvärtom handlar det om att värna den, säger statsrådet Maria Larsson.

Nyheter

Stoppa detta gigantiska misstag

Senast 2012 ska alla unga som vill ha aktivitetsersättning bedömas mot hela arbetsmarknaden. Har man arbetsförmåga blir det ingen aktivitetsersättning. Tanken är att ingen automatiskt ska slussas in i passivitet. Men planen är så bristfällig att resultatet blir ökad otrygghet för allt fler unga och deras anhöriga.

Nyheter

Avslag för ensam mamma med tre sjuka barn

Efter en lång kamp står nu Anna och Lovisa Karlssons hopp till politikerna i omsorgsnämndens arbetsutskott. Det är de som avgör om Lovisa får assistans eller inte.

Nyheter

”En feg brottslighet som utnyttjar de mest utsatta”

Försäkringskassan uppskattar fusket till 1-2 miljarder kronor av totalt cirka 20 miljarder i statlig assistansersättning. – En feg brottslighet som utnyttjar de mest utsatta, säger Stig Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan.

Nyheter

FUB: Allt fler unga får avslag på aktivitetsersättning

Allt fler unga med utvecklingsstörning får avslag på ansökningar om aktivitetsersättning. – Det har blivit allt sämre ekonomiska villkor för de som är beroende av aktivitets- eller sjukersättning, säger Anna-Lena Krook, FUB.

Nyheter

Nya LSS försenas minst ett år

Den nya LSS-lagstiftningen försenas minst ett år. Det berättar Kenneth Johansson i en intervju med Föräldrakraft. Han flaggar för att förslagen kan komma att ändras på flera punkter.
– Vi behöver ta till oss många av synpunkterna från remissinstanserna.