”Våra värsta strider är med kommun och skola”

”Våra värsta strider är med kommun och skola”

Håller LSS-tanken på att urholkas? På Anhörigriksdagen möttes forskare, politiker och anhöriga för att diskutera frågan. Störst intryck gjorde Pontus Oscarsson, pappa till en dotter med adhd.

AKK bortglömt när FN-konvention översattes

AKK bortglömt när FN-konvention översattes

Rätten till ”alternativ och kompletterande kommunikation” föll bort ur FN-konventionen när den översattes till svenska.
Trots flera påstötningar om att rätta felet har regeringen hittills varit passiv.
– Myndigheterna tycks varken förstå eller bry sig, säger Gunilla Thunberg.

Regeringen granskar hur kommunerna sköter LSS

Regeringen vill granska hur kommunerna sköter LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
– Det är viktigt att de insatser som beviljas enligt LSS ges på ett rättssäkert och likvärdigt sätt, säger Maria Larsson, barn- och äldreminister.

Barnens rapport till FN

Barnens rapport till FN

700 barn har tyckt till om hur Sverige kan bli bättre på att följa FN:s barnkonvention. Åsikterna har samlats i en rapport som Nätverket för barnkonventionen den 18 november överlämnade till Maria Larsson och Kirsten Sandberg.

Utlovad samordning försenas ytterligare

Samordning för familjer har som har barn med funktionsnedsättningar försenas. En försöksverksamhet skulle ha inletts under 2012 men har ännu inte kommit igång och ingen vet när det kan bli verklighet.

Handisam ger en mörk bild – långt kvar till delaktighet

Handisam ger en mörk bild – långt kvar till delaktighet

Om du har en funktionsnedsättning är risken tio gånger så stor att du drabbas av ohälsa jämfört med övriga svenskar.
Det visar Handisams lägesrapport som presenteras idag den 15 maj.
En rapport som nästan helt saknar ljuspunkter. Nu kräver Maria Larsson ökade satsningar.

”Viktigt att också tala om barnens anhöriga”

”Viktigt att också tala om barnens anhöriga”

Anhöriga till barn med funktionsnedsättningar är också en stor och viktig grupp när man talar om anhöriginsatser inom vård och omsorg. Det markerade Maria Larsson vid årets Anhörigriksdag.

RBU kritiserar regeringens syn på assistans för barn

RBU kritiserar regeringens syn på assistans för barn

RBU kritiserar regeringen skarpt för ett nytt uppdrag att utreda assistans för barn. – Regeringen tycks ha inställningen att personlig assistans kan begränsa barns möjligheter när det i själva verket är precis tvärtom, säger Agnetha Vikenger.

Barns självständighet – ett problem inom assistans för barn?

Behövs en ny lag som skyddar barn med personlig assistans att utnyttjas ekonomiskt av sina föräldrar?
Denna svåra fråga är aktuell sedan barn- och äldreminister Maria Larsson i dagarna gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en analys av eventuella problem.