/ merkostnadsprincipen

merkostnadsprincipen

LSS-skolan 2021: 10. Avgifter i LSS
LSS-skolan

LSS-skolan 2021: 10. Avgifter i LSS

Lektion 10 av LSS-skolan 2021 lyfter fram hur vardagen för personer med LSS-insatser påverkas av olika avgifter. Lever vi upp…

LSS-skolan 9: Avgifter
LSS-skolan

LSS-skolan 9: Avgifter

Levnadsstandarden för personer med funktionsnedsättning påverkas drastiskt av de avgifter som tas ut. Uppdatering: Nu finns en ny version av…