Ombudsman nytt vapen mot försämringar inom LSS

Ombudsman nytt vapen mot försämringar inom LSS

David Lega vill inrätta en ombudman för att stödja personer med funktionsnedsättningar och deras familjer i Göteborgs kommun. – Min motion är en direkt konsekvens av det lidande så många personer åsamkas genom den senaste tidens nedskärningar inom LSS.