Home / omvårdnadsbidrag

omvårdnadsbidrag

Föräldrar som har barn med funktionsnedsättning kan få omvårdnadsbidrag (tidigare: vårdbidrag). Bidraget bygger på den omvårdnad och tillsyn som barnet behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. För att få bidraget ska barnet ha en funktionsnedsättning som kan vara medfödd eller till exempel bero på en sjukdom eller en skada. Bidraget ges till den som är förälder eller kan likställas med att vara förälder.

Storleken på omvårdnadsbidraget ändras varje årsskifte. För år 2020 uppgår ett helt bidrag till 9 854 kronor per månad. Bidraget finns även i tre andra nivåer. 3/4-dels bidrag uppgår till 7 391 kr per månad. Halvt bidrag uppgår till 4 927 kr per månad. 4-dels bidrag uppgår till 2462 kr per månad. Mer information om bidraget finns på Försäkringskassans webbplats.

Nyheter

Hon vill riva upp ”föräldraansvaret” som knäcker funkisfamiljer

Begreppet ”föräldraansvar” är ett vanligt skäl för avslag vid ansökan om stöd från kommuner och Försäkringskassan. Det vill Pia Steensland (KD) ändra på – och hon tycks åtminstone delvis ha stöd av socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S). Pia Steensland begär nu…

Nyheter

Regeringen snabbutreder bidragshaveriet som skapat kaos för funkisfamiljer

Nu har även regeringen tröttnat på strulet med nya omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningen. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har fått i uppdrag att utvärdera övergången från vårdbidraget till de nya stöden. – Avsikten med reformen var att skapa enklare och tydligare regler…

Nyheter

Kan han rädda omvårdnadsbidraget?

Svenska Downföreningen hoppas att Ardalan Shekarabi ska rädda den misslyckade bidragsreformen. Sedan vårdbidraget gjorts om till omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har tusentals funkisfamiljer drabbats av förseningar och ofta sänkta ersättningar. Svenska Downföreningen är en av de argaste kritikerna, och har gång…

Nyheter

Haveriet som drabbar tusentals funkisfamiljer ännu olöst

Vårdbidragshaveriet på Försäkringskassan har lett till förseningar och försämringar för tusentals funkisfamiljer. Nu har Svenska Downföreningen analyserat orsakerna. ”Vi hoppas att regering, riksdag och myndigheter drar lärdomar av det som skett för att förhindra att något liknande sker igen.” När…

Nyheter

300 miljoner ska lösa krisen för omvårdnadsbidraget

Införandet av nya omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för barn med funktionsnedsättningar har lett till handläggningskris på Försäkringskassan. Det har drabbat tusentals funkisfamiljer som inte fått ut sina ersättningar. Nu föreslår regeringen att Försäkringskassan får 300 miljoner kronor extra för att snabba…

Nyheter

Efter haveriet med nya regler – gamla vårdbidraget förlängs

Nu ändras reglerna för vårdbidrag och omvårdnadsbidrag så att inga familjer ska mista ersättningen på grund av långa handläggningstider. Beslutet fattades av riksdagen på onsdagen och börjar gälla 1 juli. De familjer som drabbats av glappet mellan det gamla vårdbidraget och nya omvårdnadsbidraget utlovas nu förlängt vårdbidrag. Pia Steensland (KD) fick igenom ett sådant förtydligande.

Nyhetssvep

Fyra av tio föräldrar får sänkt omvårdnadsbidrag

svt.se. Många föräldrar till barn med funktionsvariationer får sänkt bidrag när de söker det nya omvårdnadsbidraget. Lotta Johansson är en av dem. Hennes dotters bidrag sänktes med tusentals kronor i månaden. – Jag känner en stress, säger Lotta Johansson till…

Nyheter

Ny granskning av omvårdnadsbidraget kritisk till både regeringen och Försäkringskassan

Stora brister, allvarliga konsekvenser. Så beskriver Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) införandet av nya omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningen. ”Det har fått allvarliga konsekvenser för många personer och familjer med barn med funktionsnedsättning”, skriver ISF i ett pressmeddelande idag.

Nyhetssvep

Riksdagsmajoritet vill ändra reglerna för omvårdnadsbidrag

svt.se. Regeringen erkänner brister med reformen av vårdbidraget – nu kan lagändringar vara på gång. – Staten kan inte vara nöjd med att människor har fått vänta så här länge, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).