personlig assistans

”Kom till skott med utredningen om statligt huvudmannaskap”

DEBATTARTIKEL. Nu måste Socialdemokraterna släppa tanken på ett kommunalt huvudmannaskap för den personliga assistansen, och se till att omgående få…

2021-05-12

Slopa kommunernas tidsbegränsade assistansbeslut

DEBATTARTIKEL. De flesta kommuner tidsbegränsar regelmässigt sina assistansbeslut, trots att den assistansberättigade alltid har en varaktig funktionsnedsättning. En varaktig funktionsnedsättning…

2021-05-11

Kräver nödstopp för kommunala omprövningar av assistans

Pia Steensland (KD) vill stoppa alla omprövningar av kommunalt beslutad personlig assistans. – Det yttersta skyddsnätet har brustit för personer…

2021-05-05

”Jobbigast är att behöva kämpa för att vara fri som andra”

Kattälskaren och WOW-spelaren Emelie Ingels, 33 år, drömmer om att få resa utanför Dalarna och åter delta i stora kattutställningar,…

2021-04-27

Snart stoppas alla utbetalningar till assistansbolag utan tillstånd

Nu täpper regeringen till en lucka i lagen som gjort det möjligt att få assistansersättning utbetalad till assistansbolag som saknar…

2021-04-27

Assistans nekad vid skolfrånvaro – föräldraansvar prövas i HFD

Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra en viktig strid om föräldraansvaret vid personlig assistans för skolbarn. – Utfallet kommer att påverka alla…

2021-04-23

En månad kvar till stärkt personlig assistans, och många tror på goda nyheter

Många hoppas på goda nyheter när utredningen ”Stärkt personlig assistans” överlämnas till regeringen den 24 maj. Redan den 7 maj…

2021-04-23

”Dags att involvera polisen för att stävja assistansbrott”

Personlig assistans är inne i ett kritiskt läge på många sätt, vilket avspeglas i planerna för IfA:s digitala konferens 6–7…

2021-04-19

LSS-skolan 2021: 9. Kommunens särskilda ansvar för LSS

Kommunerna har ett stort ansvar för alla sina kommuninvånare. Det åligger bland annat kommunen att ansvara för service och omvårdnad…

2021-04-16

”Total rättslöshet – alla kan drabbas av återkrav”

Assistansanordnare får återkrav på mångmiljonbelopp utan att ha gjort något fel. Kraven kan gälla retroaktivt, flera år bakåt, även om…

2021-04-15