/ personlig assistans - Page 3

personlig assistans

LSS-skolan 2021: 3. Personlig assistans

LSS-skolan 2021: 3. Personlig assistans

Lektion 3 av LSS-skolan tar upp insatsen personlig assistans. När reformen infördes fick människor med omfattande funktionsnedsättning möjlighet att, om…