personlig integritet

Raseri mot förslag om GPS-övervakning av assistans

Kränkande och absurt. Så lyder reaktionerna på Försäkringskassans planer på GPS-övervakning av personliga assistenter och assistansanvändare. Samtidigt har försäkringskassan önskemål…

2021-05-18

Kartläggning av toalettbesök och sexualvanor väcker bestörtning

Försäkringskassan ger inte upp ambitionen att klocka toalettbesöken för assistansberättigade i minuter och sekunder. Men nu har handikapprörelsen tröttnat och…

2010-01-28

Nya assistansregler kränker integriteten, anser riksdagsledamöter

Försäkringskassans hårdare linje när det gäller behovet av personlig assistans kränker den personliga integriteten, anser en grupp folkpartistiska riksdagsledamöter. -…

2009-11-03