/ personlig service och boendestöd

personlig service och boendestöd

LSS-skolan 2021: 6. Boende enligt LSS

LSS-skolan 2021: 6. Boende enligt LSS

Långa väntetider, höga hyror och allt mer institutionsliknade. Det är tre aktuella problem när det gäller boende med särskild service….