Pia Steensland

Ebba Busch: Stärkt rätt till assistans måste förverkligas

Om socialdemokraterna ska återfå någon trovärdighet måste de förverkliga förslagen i ”Stärkt rätt till personlig assistans”. Men det räcker inte.…

2021-06-03

Kräver nödstopp för kommunala omprövningar av assistans

Pia Steensland (KD) vill stoppa alla omprövningar av kommunalt beslutad personlig assistans. – Det yttersta skyddsnätet har brustit för personer…

2021-05-05

En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter

Inkluderingsivern i skolan har medfört att en del elever far illa. Istället för inkludering till varje pris behövs mindre undervisningsgrupper…

2021-02-22

”Angeläget att statsbidraget används till bättre hab-ersättning”

Det är angeläget att kommunerna använder statsbidrag som syftar till att förbättra situationen för de som har en utsatt ekonomisk…

2020-12-03

Socialutskottet vill ha snabbt förstatligande av personlig assistans

En majoritet i Riksdagens socialutskott ställde sig på torsdagen bakom att staten blir huvudman för all personlig assistans redan före…

2020-11-19

Hon vill riva upp ”föräldraansvaret” som knäcker funkisfamiljer

Begreppet ”föräldraansvar” är ett vanligt skäl för avslag vid ansökan om stöd från kommuner och Försäkringskassan. Det vill Pia Steensland…

2020-11-12

Fortsatt strid om ersättning till assistansföretag för covid-19-skydd

Regeringsförslaget om covid-19-ersättning till assistansanordnare får kritik. Många frågar sig varför ersättningen begränsas till 5000 kronor per assistansberättigad och endast…

2020-11-03

KD, M & V: Ingen förlorar sin assistans med statligt huvudmannaskap

Förslaget från KD, M och V om att införa ett statliga huvudmannaskap för personlig assistans har väckt oro. Vad innebär…

2020-10-29

M, V och KD kräver att staten tar över all assistans

En blåröd allians av M, V och KD kräver idag att staten snarast tar över hela huvudmannaskapet för personlig assistans.…

2020-09-18

Inget klart besked om ersättning till assistansanordnare

Socialminister Lena Hallengren ger inget klart besked om assistansanordnarnas merkostnader för covid-19. – Det är kommunerna som, utifrån anvisningar från…

2020-08-27