BO: Stoppa felaktig tvångsvård av barn

BO: Stoppa felaktig tvångsvård av barn

Barnombudsmannen slår larm om utbredd tvångsvård för barn med pyskisk ohälsa.
Tvångsvård används i större utsträckning än vad som är känt, hävdar BO.
Dessutom kräver BO, som är en statlig myndighet, att lagen ändras så att det blir förbjudet att tvångsvårda barn tillsammans med vuxna.

Bup-personal slår larm om olaglig isolering av unga

Dagens Nyheter har under två dagar rapporterat om missförhållanden på barn- och ungdomspsykiatrikliniken i Stockholm. Kliniken anklagas bland annat för att hålla tonåringar isolerade under långa perioder.

Psykisk ohälsa slår hårt mot svenska ungdomar

Trots att Sverige har bra välfärd och hälsa jämfört med många andra länder finns stora problem. Svenska 15-åringar mår sämre än jämngamla i andra västländer, enligt Socialstyrelsens nya rapport ”Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013”.

Kommunerna har försämrat stödet

Socialtjänstens stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning har blivit sämre, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Informationen om rätten till stöd har också dragits ned.

Han söker svaren i barnets omgivning

Han söker svaren i barnets omgivning

När psykologen Martin Forster träffar ett barn som har problem utgår han i första hand från omgivningen för att hitta pusselbitar som kan hjälpa barnet. – Det är i miljön problemen uppstår. Det är viktigt att förklaringen till problemet inte landar hos barnet, då tappar omgivningen initiativkraft att hjälpa. På det här sättet får ansvariga vuxna ett sunt perspektiv.

”Friskfaktor att nätverket har rätt kunskap”

”Friskfaktor att nätverket har rätt kunskap”

Att få känna sig accepterad och vara med och göra det man vill, på sina egna villkor, är faktorer som bidrar till psykisk hälsa.
Men om man inte kan uttrycka vad man behöver för att må bra, blir det nätverkets roll att skapa dessa förutsättningar.

15 frågor om psykisk hälsa

Stöd från omgivningen betyder mycket för den psykiska hälsan. Här delar Patrik Johansson med sig av sina erfarenheter kring unga personer med utvecklingsstörning, men många av tipsen är generella och gäller alla.

” Det finns  en framtid”

” Det finns en framtid”

– När föräldrarna går hem ikväll ska de känna att varje familj har sitt sätt att möta det svåra, inget är fel eller rätt. Det tar tid, men man kan hitta tillbaka, till ett annorlunda, men bra liv. Man måste bara förstå vad man behöver för hjälp och stöd att hitta dit. Det säger Berit Rausch, socionom och själv förälder, som föreläser om hur man kommer vidare när allt känns tungt.