Trög start för privat psykiatri

Trög start för privata aktörer som vill ta över alla psykiatri för unga inom större områden.
– Vi vill gärna ta över all barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård inom hela geografiska områden, säger Cecilia Halvars Öhrnell på vårdföretaget Aleris AB.

Unga ska få hjälp av barnpsykiatrin samma dag de söker

Unga ska få hjälp av barnpsykiatrin samma dag de söker

Unga som söker hjälp hos psykiatrin ska få kontakt via telefon eller på plats samma dag och aldrig behöva vänta mer än sju dagar på att få träffa en läkare. Detta har regeringen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, nu kommit överens om.

”Föräldrar ska inte behöva oroa sig för hur barnen ska klara sig”

– Föräldrar som har barn med psykiska sjukdomar ska inte behöva oroa sig för hur barnen ska klara sig när föräldrarna inte längre kan ta hand om dem. Samhället ska garantera att de får gemenskap och delaktighet i samhället, en god vård och ett stöd i vardagen.
 

Så här ska eleverna få hjälp att klara pressen

Den psykiska ohälsan bland ungdomar har under de senaste 20 åren fördubblats visar en statlig utredning. Utredaren Sven Bremberg vill ha bättre uppföljning av eleverna och en ny databas med pedagogikinformation för att få en bättre skola för eleverna.