Home / råd och stöd enligt LSS

råd och stöd enligt LSS

LSS-skolan

LSS-skolan 2: Råd och stöd, personlig assistans

Lektion 2 av LSS-skolan tar upp dels insatsen råd och stöd, dels insatsen personlig assistans. Men först en överblick: LSS har tio speciella insatser som anges i 9 § för lag om stöd och service till vissa funktionshindrade: 1. rådgivning…