rättsfall

Slopa kommunernas tidsbegränsade assistansbeslut

DEBATTARTIKEL. De flesta kommuner tidsbegränsar regelmässigt sina assistansbeslut, trots att den assistansberättigade alltid har en varaktig funktionsnedsättning. En varaktig funktionsnedsättning…

2021-05-11

Erik vann i domstol – men risk för nya tvångsflyttar

DEBATT. En stadsdelsnämnd i Stockholm ville pressa priserna för LSS-boenden, och beslutade om att tvångsförflytta flera personer från sina boenden,…

2021-03-01

Fler funkisfamiljer nekas parkeringstillstånd

Är det möjligt att överhuvudtaget tillämpa ett föräldraansvar på barn som är i behov av parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer? Det…

2020-10-23

Jurister: Stoppa den fortgående urholkningen av rätten till assistans

Kommuner och domstolar måste sluta med att ytterligare urholka rätten till personlig assistans och andra LSS-insatser, utöver vad som skett…

2020-09-17

LSS-skolan 10: Tillstånd, kontroll och överklaganden

Vilka regler gäller för tillstånd och kontroll av LSS-verksamheter? Och hur är gången när man överklagar ett beslut? En enskild…

2020-05-15

LSS-skolan 18: Att göra om LSS

Idag är det många som kräver att LSS ska skrivas om från grunden. Men vet de vad de pratar om?…

2020-05-06

Debatt: Varför återkräver Försäkringskassan ersättning som använts korrekt?

Ibland undrar man verkligen vad Försäkringskassan håller på med. Försäkringskassan har i minst två fall återkrävt ersättning från assistansanordnare som…

2020-04-21

Försäkringskassan dömd för brister i digital tillgänglighet

Försäkringskassan ska betala 20 000 kronor i skadestånd till en person med synnedsättning. Stockholms tingsrätt har slagit fast att det…

2018-09-11

Ulrika vann mot Försäkringskassan

– Det är bra att denna dom slår fast att jag utsatts för diskriminering. För mig och alla andra blinda…

2018-09-11

Äntligen en framgång: Sondmatning är grundläggande behov

Sondmatning ska betraktas som intag av en måltid och utgör därmed ett grundläggande behov. Det har Högsta förvaltningsdomstolen nu beslutat.

2018-04-13