Home / Riksförbundet FUB

Riksförbundet FUB

Nyheter

FUB kräver att IVO granskar vårdbegränsningar på LSS-bostäder

Begränsas vården även på LSS-bostäder, på samma sätt som skett på äldreboenden? Idag kräver Riksförbundet FUB att IVO:s granskning av äldreomsorgen följs upp med en särskild granskning av LSS-bostäder. – Medlemmar uttrycker stor oro kring att vårdplaner har tagits fram…

Nyheter

”Coronakrisen fick samhället att glömma människors lika värde”

Personer med intellektuella funktionsnedsättning är extra hårt drabbade av coronakrisen. Men trots det är de osynliga i debatten. – Människors lika värde och rätt till självbestämmande har åsidosatts. Situationen för de som redan är utsatta har förvärrats, säger Riksförbundet FUB:s…

Nyheter

Sämre stöd och växande ensamhet

Livet har blivit klart sämre för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF, under pandemin. Det visar en enkät utförd av Riksförbundet FUB. Stödet är så bristfälligt att endast var 20:e person fick hjälp av personal att svara på enkäten. – Det…

Nyheter

Personer med LSS drabbas av åtstramningar i pandemins skugga

Smittrisken har minskat, krisberedskapen har förbättrats. Men nu växer oron för att budgetåtstramningar i kommunerna ska försämra situationen för personer med LSS. Det handlar om isolering, ökad ohälsa, färre LSS-insatser och stängda gymnasiesärskolor. – Det kan påverka personer som omfattas…

Nyheter

Ny rapport avslöjar ”häpnadsväckande” informationsbrister om covid-19

En lika häpnadsväckande som oroväckande brist på information, samt en nonchalans inför vad lagen säger om till exempel besöksförbud på en gruppbostad. Så beskriver Riksförbundet FUB resultatet av en högaktuell enkätundersökning  om covid-19 på LSS-bostäder. ”Enkätsvaren visar att många kommuner…

Nyheter

Förbättra primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism

DEBATTARTIKEL. Primärvården måste förbättras för personer med utveckligsstörning och autism. Nu vill vi se att Stockholms läns landsting i samverkan med länets kommuner gör primärvården tillgänglig även för våra medlemmar. För länge har för lite gjorts, skriver Emanuel Mörk, Autism- & Aspergerföreningen, och Harald Strand, Länsförbundet FUB.