/ sjuk- och aktivitetsersättning

sjuk- och aktivitetsersättning

Personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning har ofta bara cirka 9000 kronor att leva på – före skatt. Båda dessa ersättningar har rasat dramatiskt i värde jämfört med löneutvecklingen de senaste 20 åren. Nu har det dessutom blivit betydligt svårare att få sådan ersättning över huvudtaget. Avslagen hos Försäkringskassan har ökat drastiskt.

Jag blir fortfarande berörd!

Jag blir fortfarande berörd!

Jag läser och lyssnar på HejaOlika om hur föräldrar tvingas ta ansvar för sina vuxna barn, som på grund av…

4 av 10 utan pengar till mat efter avslag

4 av 10 utan pengar till mat efter avslag

Hur går det för de allt fler unga vuxna som får avslag på aktivitetsersättning? Idag blev Inspektionen för socialförsäkringen, ISF,…