Home / skola

skola

Reportage

Max kan fortsätta vara med i klassen, tack vare skolroboten

När ett barn inte kan vara i skolan går det snabbt att tappa kontakt med klassen och mycket undervisning missas. På Kannebäcksskolan håller lärare och klassen kontakt med eleven Max via en robot. Max går i sjuan på Kannebäckskolan i…

Guide

”Skolor bör ha en exit-plan för elever med NPF”

Nästan alla föräldrar till barn med NPF oroar sig för skolan. Det visar en aktuell enkät bland Riksförbundet Attentions medlemmar. Vi bad Nina Norén, kommunikatör på Riksförbundet Attention, om hjälp med goda råd inför skolstarten. – Jag önskar att det…

Nyheter

Stor oro inför skolstarten för elever med NPF

Skolstarten skapar stor oro för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism. – Det behövs ökad kompetensen hos all personal i skolan. Det gäller såväl hur man anpassar undervisningen som bemötandet av elever med NPF, säger Anki Sandberg, ordförande…

Nyheter

Stigmatiseringen ska bort – särvux blir en del av komvux

Den 1 juli blir särvux, särskild utbildning för vuxna, en del av komvux. – Vi behöver stärka utbildningen för att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Nyhetssvep

Fick ingen lärarledd undervisning på fyra år

svt.se. Teas son är idag tio år och kan varken läsa eller skriva. På Nyckelbergsskolan gick hennes son under fyra års tid utan att få undervisning av någon lärare. – Han har blivit traumatiserad av alla år med misslyckanden, berättar…

Nyhetssvep

Skola får bakläxa – måste utreda orsakerna till frånvaro

Skolväsendets Överklagandenämnd. Överklagandenämnden upphäver det överklagade beslutet om åtgärdsprogram och återförvisar ärendet till rektorn vid Y-skolan för skyndsam kompletterande utredning och förnyad prövning. Nämnden understryker vikten av att de åtgärder som beslutas är konkreta och möjliga att utvärdera. Om en…

Reportage

Folkhögskola – bästa vägen för vidare studier?

För unga vuxna som gått i särskolan finns inte så många möjligheter till vidare studier. På folkhögskola går det dock utmärkt att studera, både för den som saknar betyg och den som har betyg från gymnasiet eller gymnasiesärskolan.

Debatt | Nyheter

Lagen ska skydda elevers rätt till stöd – skärp uppföljningen nu

DEBATTARTIKEL. Alla barn och elever har rätt att nå målen. Vi uppmanar därför alla skolhuvudmän att efterleva den skollag vi har och att ställa sig frågorna – hur kan man skärpa uppföljningen av skolsituationen för elever med behov av stöd? Det skriver Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Nyhetssvep

När är det dåligt nog?

Gupea. En kvalitativ studie av förvaltningsrättens domslut om resursskola med behandling. Syftet med studien har varit att undersöka elevers rättigheter till resursskola med behandling. Studien undersökte tio stycken domslut från förvaltningsrätten gällande överklagande av bistånd från Socialtjänsten där föräldrarna hade…

Nyheter

Vem skyddar skolelevers funktionsrättigheter i coronatider?

DEBATTARTIKEL. I den rådande pandemin är det en självklarhet att åtgärder måste vidtas och att alla måste anpassa sin vardag för att minska smittspridningen. Dock måste de som fattar beslut beakta människors olika förutsättningar att anpassa sig till nya omständigheter. Elever med funktionsnedsättning kan inte plötsligt ställas utan det stöd som skolan har arbetat fram. En grupp sakkunniga med anknytning till antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering ställer sig kritiska till att förhastade åtgärder vidtas utan att funktionsrättigheter respekteras.