En seger för elever som behöver särskilt stöd

En seger för elever som behöver särskilt stöd

Rätten till stöd till elever med funktionsnedsättning stärks.
– Det är väldigt positivt och ett erkännande för den stora grupp elever som har funktionsnedsättning, säger Sven Eklöf, kanslichef på Dyslexiförbundet FMLS.

Björklund bantar: Färre och enklare åtgärdsprogram

Björklund bantar: Färre och enklare åtgärdsprogram

Ett nytt förslag till minskad administration för lärare las fram av regeringen idag.
Förslaget är en kompromiss. Åtgärdsprogrammen räddas kvar, men bara för elever som har stora behov av stöd.
Åtgärdsprogrammen ska också förenklas.