Fem områden där skolan fortfarande missar att ge rätt stöd

Fem områden där skolan fortfarande missar att ge rätt stöd

Elever med funktionsnedsättningar som ADHD, AST eller rörelsehinder får fortfarande inte stöd och anpassningar som de har rätt till i skolan. Det visar den nya rapport ”Tillgänglig lärmiljö?” från Skolverket.
– Dessa elever har det ofta tufft i skolan, utan att de ska behöva kämpa för att få stöd, säger Sophie Casson Lindbäck

Här är skolorna som välkomnar elever i behov av särskilt stöd

Här är skolorna som välkomnar elever i behov av särskilt stöd

Antalet friskolor som satsar på elever i behov av särskilt stöd har ökat, men de allra flesta ligger i Stockholmsområdet. Det visar en kartläggning som Skolverket har genomfört för första gången.
Skolverket vill nu ändra skollagen så att även kommuner kan starta skolor som bara tar emot elever i behov av särskilt stöd.

Rutavdrag för läxhjälp oroar Skolverket

Rutavdrag för läxhjälp oroar Skolverket

I Skolverkets senaste undersökningar kan man se vilka elever som fått läxhjälp och inte. De som gynnas av rutavdraget för läxhjälp är elever vars föräldrar aktivt valt att köpa läxhjälp, säger generaldirektören för Skolverket till SvD idag.