Socialförsäkringen halverad – lägsta nivån på 40 år

Socialförsäkringen halverad – lägsta nivån på 40 år

Stöden till personer med funktionsnedsättningar, sjuka och barnfamiljer fortsätter att bli allt billigare i förhållande till BNP, Sveriges totala ekonomi. Förra året var kostnaderna nere på 5 procent av BNP – den lägsta nivån som finns med i Försäkringskassans statistik.