”Vården måste klargöra att vi som har assistans inte prioriteras bort”

”Vården måste klargöra att vi som har assistans inte prioriteras bort”

Det behövs ett tydligt klargörande att vården inte prioriterar bort personer med stora funktionsnedsättningar. Det skriver Sophie Karlsson, Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA). Rädslan har ökat av rapporter om att möjligheten att själv klara sin allmänna dagliga livsföring, ADL, kan vara avgörande i vårdens prioriteringar.

Förslaget som skrämmer assistansberättigade allra mest

Förslaget som skrämmer assistansberättigade allra mest

Personer som har rätt till personlig assistans får i genomsnitt 60 timmar assistans per vecka för det som kallas övriga personliga behov.
Enligt läckta uppgifter kommer LSS-utredningen att föreslå att detta ersätts av en schablon på 15 timmar per vecka.