Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM

Här finns utbildningarna som förbereder för vuxenliv och karriär

Folkhögskola är ett lockande alternativ om det är svårt att hitta rätt utbildning på grund av funktionsnedsättning. Många folkhögskolor är…

2020-12-21

Lagen ska skydda elevers rätt till stöd – skärp uppföljningen nu

DEBATTARTIKEL. Alla barn och elever har rätt att nå målen. Vi uppmanar därför alla skolhuvudmän att efterleva den skollag vi…

2020-05-27

”Fantastiskt att adhd-rapporten dras tillbaka”

SPSM drar tillbaka en rapport om insatser för elever med adhd, efter hård kritik om felaktiga och gammalmodiga råd. -…

2018-11-27

Skola utan tillgängliga läromedel

Många elever med funktionsnedsättning får aldrig en rättvis chans i skolan. Förklaringen är att tillgängliga läromedel ofta saknas.

2018-01-31

Elever som behöver stöd måste vi hjälpa – just nu

Hur går det i skolan för barn med funktionsnedsättning? Om det har beslutsfattarna egentligen ingen aning. Därmed är det upplagt…

2017-11-07

Folkhögskolan tar över där gymnasiet misslyckas

Många elever med funktionsnedsättning får inte tillräcklig hjälp i skolan och får ofta komplettera sina studier på folkhögskola. Sedan slutet…

2015-11-10

Bristande hörteknik i skolan utestänger elever

Bara 20 procent av elever med hörselnedsättning får tillgång till kommunal hörselpedagog, samtidigt som fyra av fem klassrum har dåliga…

2015-03-17

Plus och minus – 5 sätt att kolla skolan

Greger Bååth svarar på frågor om vad man kan ställa sig för frågor i valet av skola.

2015-01-09

De statliga stöden hänger inte med

”Konsekvenserna kan bli katastrofala för våra elever.” När behoven ökar, men bidragen från staten inte hänger med, så kan konsekvensen…

2014-01-17

En dörr till framtiden

Stolt tradition. Sveriges folkhögskolor erbjuder en fantastisk palett av möjligheter. Men hot finns – snålare statsbidrag och trilskande kommuner utestänger…

2012-03-15