/ Tassels

Tassels

Den engelska metoden TaSSeLs, Tactile Signing for Sensory Learners, använder man sig av beröring för att kommunicera. TaSSeLs består av 49 kärnord som beskriver vardagliga situationer. Vanligtvis använder en person 5–10 ord. För att kommunicera använder man sig av en kombination av tal och beröring.

Så här fungerar TaSSeLs
Guide

Så här fungerar TaSSeLs

Logopeden Denise Charnock och specialpedagogen Joe Woodall är upphovsmännen bakom den engelska metoden TaSSeLs, Tactile Signing for Sensory Learners.

Erik kommunicerar på KÄNN
Nyheter

Erik kommunicerar på KÄNN

Kan man kommunicera med beröring? Ja, för Britt Nedestam och hennes son Erik har TaSSeLs, Tactile Signing for sensory Learners blivit en viktig pusselbit i vardagen. Nu vill hon sprida metoden till fler.