Så kommunicerar du bättre – och minskar risken för konflikt

Så kommunicerar du bättre – och minskar risken för konflikt

När vi förstår varandra minskar risken för konflikter. Med mindre konflikter får vi större möjligheter att lyckas och få en bra vardag tillsammans. Tydliggörande pedagogik är en bra metod för att underlätta kommunikationen i LSS-verksamheter och på andra ställen där människor möts.

Krister får halverad ersättning för daglig verksamhet

Krister får halverad ersättning för daglig verksamhet

Krister är en av de personer som får halverad peng att ”köpa” sin dagliga verksamhet för. Därmed får han mindre stöd och lägre kvalitet på verksamheten. Stockholms stad har ändrat och sänkt ersättningsnivåerna i väntan på att ett nytt valfrihetssystem införs.