/ utbildning på folkhögskola - Page 3

utbildning på folkhögskola

Folkhögskolor runt om i Sverige erbjuder många utbildningar som är särskilt väl anpassade för unga personer med funktionsnedsättningar. Folkhögskolorna är bättre än många andra utbildningsverksamheter på att ge stöd och ibland även rehabilitering och anpassat boende. Populära kurser finns bland annat inom idrott, hälsa och musik.

En dörr till framtiden

En dörr till framtiden

Stolt tradition. Sveriges folkhögskolor erbjuder en fantastisk palett av möjligheter. Men hot finns – snålare statsbidrag och trilskande kommuner utestänger många elever.

Per, Anna och Karl visar att det går

Per, Anna och Karl visar att det går

Tre ungdomar, fyllda av framtidstro, bevisar att det inte är kört på arbetsmarknaden för att man har en funktionsnedsättning. – Nu tänker folk lite annorlunda när man möter dem på stan.

Nya ambassadörer kan övervinna rädsla och ge ungdomar jobb

Nya ambassadörer kan övervinna rädsla och ge ungdomar jobb

En rättvisare arbetsmarknad för ungdomar med funktionsnedsättningar efterlystes på ett idéseminarium på Furuboda folkhögskola i Åhus. En lösning som föreslogs är ambassadörer som är insatta i funktionsnedsättningen och som skapar trygghet före och under anställningen.