/ våld

våld

Brottsofferjouren vill förbättra stödet till brottsutsatta

Brottsofferjouren vill förbättra stödet till brottsutsatta

Stödet till brottsutsatta personer med funktionsnedsättning behöver bli bättre. Det menar Brottsofferjouren Sverige, som under fyra års tid har arbetat för en ökad kunskap och ett bättre stöd inom bland annat polis och rättsväsende.

BO: ”Skrämmande berättelser från barn med funktionsnedsättning”

BO: ”Skrämmande berättelser från barn med funktionsnedsättning”

Barnombudsmannen vill skärpa lagstiftningen, så att barn och unga som blir utsatta för kränkningar och fysiskt våld i skolan får den hjälp och stöd de har rätt till. I deras årsrapport konstaterar de att barn ofta inte får stöd på sina villkor samt att barn med funktionsnedsättning i större utsträckning är utsatta för kränkningar.

Sexövergrepp tystades ned

Ett nytt fall med sexövergrepp som tystats ned rapporteras idag i Norrköpings tidningar. Den här gången handlar det om en flicka med funktionsnedsättning som utnyttjats sexuellt på ett gruppboende.

Extra påfrestningar kan förklara föräldrars våld mot barn

Extra påfrestningar kan förklara föräldrars våld mot barn

– Vi måste försöka förstå hur familjerna hanterar sin livssituation och hur det kopplas till det professionella stödet.
Det säger Birgitta Svensson, huvudförfattare till studien om föräldrars våld mot barn som har funktionsnedsättningar.

Hög risk för våld mot barn som har funktionsnedsättning

Hög risk för våld mot barn som har funktionsnedsättning

Barn som har funktionsnedsättning blir betydligt oftare utsatta för misshandel inom den egna familjen än andra barn, enligt en studie. – Samhällets brister i stöd trasar sönder familjer av stress och utmattning, säger Agnetha Mbuyamba.

Många blundar för våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Många blundar för våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är minst lika vanligt som våld mot kvinnor utan funktionsnedsättning.
– Många kvinnor med funktionsnedsättning blir ”avkönade”. Man pratar inte om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, utan våld mot personer med funktionsnedsättning, säger Wiveca Holst.