Vision: ”Tillsätt en kommission för socialtjänsten”

Vision: ”Tillsätt en kommission för socialtjänsten”

Fler än två av tre anställda på HVB-hem uppger att de arbetar alltid eller ibland ensamma – och det finns en stor oro för att ungdomar med stora skillnader i behov placeras på samma behandlingshem. Det visar en undersökning från Vision, som nu vill tillsätta en kommission för socialtjänsten.