Vill stoppa utnyttjandet av assistenter: Betala för all arbetstid

Vill stoppa utnyttjandet av assistenter: Betala för all arbetstid

Arbetstiden för personliga assistenter behöver bli bättre, skriver Rasmus Isaksson, DHR, i ett debattinlägg i Kommunalarbetaren. ”Det blir allt vanligare att Försäkringskassan och kommunerna inte räknar tiden mellan olika assistansinsatser som assistanstid, trots att assistenten ofta behöver stå till förfogande för exempelvis toalettbesök eller andra aktiviteter i hemmet som inte alltid kan schemaläggas”, skriver Rasmus Isaksson.

Nya assistansutbildningen är helt digital

Nya assistansutbildningen är helt digital

Idén var att stärka assistansanvändares egenmakt. Nu har det blivit ett stort utbildningsprojekt för både assistansanvändare, arbetsledare och personliga assistenter. Nu under coronakrisen kan utbildningen ”Synka” dessutom bli ett verktyg för att rekrytera nya assistenter från branscher som tvingats friställa.